niedziela, sierpnia 30, 2009

K-2 2004
Stocznia Gdańska, "Ruiny 2004", seria zdjęć obiektów przemysłowych opuszczonego wydziału K-2. Zdjęcia nagrodzone I miejscem na International Photography Awards 2007 w kategorii Architektura - Budynki (PRO). Hale ze zdjęć wyburzono na przełomie 2007-2008 roku.
Gdańsk Shipyard, "The ruins 2004" - a series of pictures of the buildings in the abandoned K2 department of former Gdansk Shipyard. The pictures were awarded with the 1st prize in International Photography Awards contest in 2007. The buildings were knocked down in 2007 and 2008