sobota, września 12, 2009

Ojciec Kazimierz TyberskiO. Kaziemierz Tyberski 2005 - kapelan więzienny, portret dla Newsweek Polska / Father Kazimierz Tyberski 2005 - a prison chaplain, commissioned by Newsweek Polska