sobota, marca 06, 2010

FIOŁKI


Przeznaczenie: Zakład Karny nr 2 we Wrocławiu utworzony został Zarządzeniem Nr 7/95/CZZK Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 lutego 1995 roku. Jest jednostką typu półotwartego z oddziałem otwartym. Zakład o pojemności 623 miejsc jest przeznaczony dla mężczyzn recydywistów penitencjarnych. Służbę pełni w nim 123 funkcjonariuszy. Zatrudnieni są również pracownicy cywilni (8 etatów).
Odbywający karę pozbawienia wolności w Zakładzie Karnym nr2 we Wrocławiu mają możliwość korzystania z zajęć sportowych. Jednostka dysponuje dwoma boiskami sportowymi (do piłki nożnej i siatkówki), oraz salą gimnastyczną a także siłownią dla skazanych. W zagospodarowaniu czasu wolnego pomaga skazanym dostępna w zakładzie biblioteka, punkt biblioteczny oraz świetlice pawilonów mieszkalnych....tyle ze strony www ZK Wrocław Nr 2 na ul. Fiołkowej, więcej w druku za jakieś dwa tygodnie...