czwartek, marca 18, 2010

O PSIE KTÓRY JEŹDZIŁ KOLEJĄ...z rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 20 stycznia 2005r. w sprawie przewozu osób i zabieranych ze sobą do przewozu rzeczy i zwierząt pokojowych – zwierzęt tradycyjnych przebywających wraz z człowiekiem w jego mieszkaniu, utrzymywanych przez człowieka w charakterze towarzysza.Dz.U. Nr 14, poz. 117). Przewóz psów i innych małych zwierząt domowych. Przewóz psów (z wyjątkiem psa rasy uznawanej za agresywną*) dopuszczony jest w wagonach pasażerskich, jeśli są one trzymane na smyczy i w kagańcu, na kolanach podróżnych lub na podłodze wagonu, w taki sposób, że nie stanowią zagrożenia dla otoczenia. Właściciel jest zobowiązany do nadzoru nad psem i ponosi odpowiedzialnośc za wyrządzone przez niego szkody. (Opłatę za przewóz psa ustala się zgodnie z ust. 36.5.). Psy i inne małe zwierzęta domowe są dopuszczone do przewozu pod warunkiem, że nie przeszkadzają podróżnym swoim zapachem lub wydawanymi odgłosami oraz że żaden z podróżnych nie sprzeciwia się ich obecności w przedziale.