wtorek, października 23, 2012
Kołobrzeg, Giżycko, Kraków, Zakopane, Gliwice, Szczyrk, Kraków, Poznań, Warszawa, Katowice, Warszawa, Laski, Luzino, Gniewino …. tak mniej więcej wyglądała prawie sześciotygodniowa trasa w czasie której fotografowałem dla PZU ludzi związanych z Mazurskim Ochotniczym Pogotowiem Ratunkowym, Domem Misia Ratownika, Państwową Strażą Pożarną, Muzeum Narodowym w Krakowie i w Warszawie, Tatrzańskim Pogotowiem Ratunkowym, Katowickim Holdingiem Węglowym, Górskim Ochotniczym Pogotowiem Ratunkowym, wyścigami KIA Lotos Race, Policją, Olimpiadami Specjalnymi, Fundacją Spinka, Programem Bezpieczna Flota, Łazienkami Królewskimi oraz Turniejem Orlika.
Wszystkie te instytucje wspiera PZU – Wystawa „ Wiele Postaci PZU” , czynna do 30 października w Galerii Plenerowej Muzeum Łazienki Królewskie (na ogrodzeniu od strony Al. Ujazdowskich).

Klient; Agencja PZL

…... na wystawie znalazło się 65 plansz z około dziewięćdziesięcioma fotografiami, materiał który powstał przez te sześć tygodni jest znacznie większy, super byłoby zobaczyć go w postaci książki …